วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา เป็นยังไง

        เมื่อได้เห็นกับคำว่าชีววิทยาก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนคุ้นเคยกับเรื่องนี้กันมาบ้างเป็นอย่างดีระดับหนึ่ง เนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นได้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนที่ได้มีการบรรจุลงไปในหมวดหมู่ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนว่าสถานศึกษาหรือโรงเรียนทุกแห่งจะต้องทำการสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ก็อาจจะมีบางคนที่หลงลืมเนื้อหา หรือเรื่องราวที่น่าสนใจของชีววิทยาไปแล้ววันนี้เราจึงถือใช้โอกาสนี้ในการบอกเล่าเรื่องราวของชีววิทยาให้กับทุกๆคนได้ทราบกัน

       “ชีววิทยา” หรือที่ในภาษาอังกฤษก็จะเรียกกันว่า “Biology” คำนี้มีที่มาของคำจากภาษากรีก

โดยแตกขยายออกมาจากคำว่า bios และ logos ซึ่ง bios นั้นมีความหมายว่า สิ่งมีชีวิต ส่วน logos มีความหมายว่า วิชา นั่นเอง ซึ่งชีววิทยาที่เราทุกคนต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนั้นก็คือ ศาสตร์วิชาอย่างหนึ่งในหมวดของเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องราว และข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในแต่ละชนิดบนโลกใบนี้ตามจำแนกของชนิดต่างๆด้วยเหตุผลที่เหมาะสมสอดคล้อง

โดยจะทำการศึกษาข้อมูลและความเป็นจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างในการทำงาน การเจริญเติบโตหรือวิวัฒนาการของสิ่งนั้นๆ ฐานถิ่นกำเนิดรวมไปถึงการกระจายหรือขยายสายพันธุ์ และทั้งนี้ก็ยังมีด้านอื่นอีกมากมายที่ล้วนแล้วจะมีความเกี่ยวพันกันกับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการใช้แนวคิด และกระบวนการในการศึกษาของทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยการสังเกตเพื่อหาข้อเท็จจริงเป็นหลักสำหรับใช้ในการทำการศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลต่างๆเหล่านี้ต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผล

เพื่อให้เกิดความละเอียดในชุดข้อมูลที่จะต้องนำไปเสนอหรือทำการศึกษาในลำดับขั้นต่อไป และการค้นคว้าก็จะต้องมีการพึ่งพาหรืออาศัยการใช้จำพวกเครื่องมือซึ่งก็รวมไปถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ช่วยอำนวยให้การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น ง่ายดาย และสะดวกที่จะเก็บหรือนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนอื่นๆต่อไปได้โดยสามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างแน่นอนแล้ว

และเนื่องจากว่าเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ชีววิทยานั้นมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมากอยู่พอสมควร โดยขั้นตอนในการทำการศึกษาค้นคว้านั้นมักจะมีระบบหรือกระบวนการที่ออกแนวไปในทางที่ยุ่งยากหรืออาจจะมีบางช่วงบางตอนในกระบวนการนั้นๆที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนเพราะด้วยขั้นตอนที่มากและหลากหลายทางการทำงาน ในส่วนของวิทยาศาสตร์ชีววิทยาที่เรารู้จักกันนั้นจึงมีการแบ่งแยก

หรือจำแนกให้เป็นแขนงหรือจะเป็นในส่วนของสาขาวิชาต่างๆออกไป ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ทำการลงลึกถึงข้อมูลหรือเพื่อให้มีการโฟกัสที่จะศึกษาเรื่องราวที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อเรื่องนั้นๆเพียงอย่างเดียว ซึ่งการทำเช่นนั้นจะทำให้เมื่อมีคนที่ต้องการจะทำการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลในเรื่องนั้นสามารถที่จะทำได้อย่างละเอียดดียิ่งขึ้นนั่นเอง

        อย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์ชีววิทยานั้นถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆ หากได้ลองมาทำความเข้าใจดูก็จะพบว่าเป็นเรื่องที่สนุก และมีประโยชน์มากๆทั้งในเชิงของวิชาการและในเชิงของความรู้ทั่วไป ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถที่จะเรียนรู้และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีววิทยาได้ด้วยกันทั้งนั้น