m5zn_9319645c9643fc1

หินและแร่

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม ดินถล่ม สึนามิ เป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดข้นบ่อยครั้งและหลายครั้งซ้ำๆ กัน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้นั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วและหายไปสิ่งที่พวกมันทิ้งไว้ก็คือ มันได้สร้างความเสียหายแก้ชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ มากมาย และโลกของเรานั้นมีส่วนประกอบต่างๆ มากมาย เหตุที่เราจะนำมาพูดถึงคือการนำพวกมันมาใช้ประโยชน์ ส่วนประกอบก็จะมีดังนี้ แร่เหล็ก หินปูน ปิโตเลียม ดิน หินอ่อน ทองแดง และน้ำ เป็นต้น

ส่วนต่างๆ หรือแร่ที่เป็นส่วนประกอบของโลกต่างๆ ที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนี้ แหล่งแร่ต่างๆ เหล่านี้จะปรากฏให้เราเห็นเป็นบริเวณ และมีความสัมพันธ์กับหินต่างชนิดกัน ต่างชนิดกัน พื้นผิวของโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ถูกปกคลุมไปด้วยหินสามชนิดด้วยกัน  ซึ่งได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และสุดท้ายหินแปร จากการที่แร่       ชนิดต่าง ๆ  เป็นสารประกอบของหิน ซึ่งหินแต่ละชนิดที่เรารู้จักกันนี้ จากประกอบด้วย

แร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดหรือมากกว่านี้ และ นักธรณีวิทยา จำเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องแร่ความคู่ไปด้วย แล้วเรื่องหินและแร่ก็ได้การเป็นของคู่กันและแยกออกจากกันไม่ได้ จากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกจนทำให้เกิดเป็นหินชนิดต่าง ๆ ขึ้นมา     หินแต่ละชนิดที่ เกิดขึ้นมามีการเกิดที่แตกต่างกันออกไป หินเป็นสิ่งที่เราเห็นกันเป็นประจำและได้เห็นกันจนเบื่อแล้วแน่นอนว่าคงที่ไม่มีใคร 

ค่อยสนใจว่าหินเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเป็นแน่ หินแต่ละชนิดนั้นจะมีความแข็ง ความหนืด และความ ถ่วงจำเพาะแตกต่างกัน  และผงสีเฉพาะตัว แล้วแร่ที่พบบนโลกมีมากกว่าสามพันห้าร้อยชนิด แต่จะมีแร่เพียง ไม่กี่ชนิดที่เป็นแร่ประกอบหินที่พบในส่วนเปลือกโลก  แร่นั้นจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเช่นเดียวกับหิน

แต่แร่นั้นจะเป็นสองกลุ่มคือ หนึ่งแร่ซิลิเกต สองกลุ่มแร่ที่ไม่ใช่ซิลิเกต มากกว่าร้อยละเก้าสิบของแร่ประกอบหินจะเป็นแร่ที่เรียกว่าแร่ซิลิเกตนั้นเอง ซึ่งแร่ซิลิเกตที่เราพูดถึงนี้จะประกอบด้วย ซิลิกอน และออกซิเจนเป็นหลัก ส่วนกลุ่มแร่ประกอบหินที่ไม่ใช้ซิลิเกตที่สำคัญ ๆ คือ กลุ่มคาร์บอเนต 

สุดท้ายนี้แร่ชนิดต่างๆ ยังสามารถนำมาสร้างในเกิดมูลค่าที่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย และหินที่เราเห็นทั่วๆ ไปนั้นจนไม่ได้มีความสงสัยเลยว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้าง แต่เมื่อเราได้ลองศึกษาและค้นคว้าดูแล้วก็ทำให้เราได้รู้เพิ่มอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือ หินที่เกิดขึ้นมานั้นมีส่วนประกอบของแร่        ที่แตกต่างกันอีกด้วย 

 

สนับสนุนโดย.    www.ufabet.com ลูกค้าลองเข้าผ่านลิ้งนี้นะค่ะ