11

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ…จากคนดังระดับโลก

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

คำคม…ข้อคิด จากคนดังระดับโลก อีกหนึ่งแรงบันดาลใจ จากประโยคข้อความสั้นๆ ที่ได้ถูกถ่ายทอดออกมา เป็นตัวอักษร ล้วนแล้วแต่เป็นถ้อยคำอันทรงคุณค่าได้ถูกกลั่นกรองมาจากประสบการณ์จริง วลีเด็ดจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงจากทั่วโลกที่ได้กล่าวถึง ความสำคัญของการศึกษา การเรียนรู้ พร้อมทั้งแง่คิดในการใช้ชีวิต อาจกลายมาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ที่กำลังอยู่ในช่วงวัยเรียน ข้อคิดดีๆ ที่ Life on campus ขอภูมิใจนำเสนอ และได้รวบรวมมาให้ได้ชมกัน จะซาบซึ้งกินใจแค่ไหนไปชม…

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

1.“Stay Hungry, Stay Foolish”
-Steve Jobs-

“จงกระหาย และ ทำตัวให้โง่ตลอดเวลา”
-สตีฟ จอบส์- (ผู้นำธุรกิจและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน)

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

2. “I don’t mind if I have to sit on the floor at school. All I want is education. And I’m afraid of no one.”
-Malaya YousafZai-
“ฉันไม่รังเกียจที่จะนั่งที่พื้นของโรงเรียน สิ่งที่ต้องการสำหรับฉัน คือ การได้เรียนหนังสือ และฉันไม่เกรงกลัวใครที่จะแสดงออกเช่นนี้”
-มาลาลา ยูซาฟไซ- (สาวน้อยมหัศจรรย์ชาวปากีสถาน ที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติ 2556)

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

3. “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
-Nelson Mandela-

“การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก.”
-เนลสัน แมนเดลา – (อดีตประธานาธิปดีผู้ยิ่งใหญ่ของแอฟริกาใต้)

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

4. “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”
-Mahatma Gandhi-

“ใช้ชีวิตราวกับว่าคุณจะตายพรุ่งนี้ . เรียนรู้ราวกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป.”
-มหาตมา คานธี – (ผู้นำและนักการเมืองที่มีชื่อเสียงชาวอินเดียและศาสนาฮินดู)

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

5. “Success is a lousy teacher. I seduces smart people into thinking they can’t lose.”
-Bill Gates-

“ความสำเร็จคือครูที่แย่มาก เพราะมันล่อลวงคนฉลาดให้คิดว่าพวกเขาไม่มีวันล้มเหลว.”
-บิลล์ เกส์- (นักธุรกิจชื่อดังชาวอเมริกัน หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์)

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

6. “He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk and run and climb and dance;
one cannot fly into flying.”
-Fredrich Wilhelm Nietzche-

“ผู้ใดอยากจะบินได้ ต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะยืน เดิน วิ่ง ปีน และเต้นรำก่อน เพราะไม่มีใครสามารถบินได้ในทันที”
-ฟรีดริช วิลเฮล์ม นิทเช่- (นักนิรุกติศาสตร์และนักปรัชญาชาวเยอรมัน)

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

7. “Education is not preparation for life; education is life itself.”
-John Dewey-

“การศึกษาไม่ใช่การเตรียมตัวของชีวิต มันคือชีวิตในตัวมันเอง”
-จอห์น ดูอี- (นักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักปฏิรูปการศึกษาชาวอเมริกัน)

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

8. “Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.”
-Albert Einstein-

“จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นมีจำกัด แต่จินตนาการมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลก.”
-อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์- (นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20)

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

9. “If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”
-Albert Einstein-

“ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายสิ่งใดให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย นั่นหมายความว่าตัวคุณเองยังไม่เข้าใจมันดีพอ”
-อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์-

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

10. “Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.”
-Albert Einstein-
 
“เรียนรู้จากวันวาน ใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้ มีความหวังกับวันพรุ่งนี้ สิ่งสำคัญคืออย่าหยุดตั้งคำถาม”
-อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์-

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

11. “The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.”
-Aristotle-

“รากของการศึกษาอาจขม แต่ผลของมันนั้นหวาน.”
-อริสโตเติล- (นักปรัชญากรีกโบราณ)

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

12. “Educating the mind without educating the heart is NO education at all.”
-Aristotle-

“ให้ความรู้แก่สมอง โดยที่หัวใจปราศจากการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับการไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย.”
-อริสโตเติล-

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

13.”The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you.”
– B.B. King-
 
“สิ่งที่วิเศษสุดสำหรับการเรียนรู้ คือไม่มีใครสามารถเอามันไปจากคุณได้.”
-บี.บี. คิง- (นักแต่งเพลง นักกีตาร์ ชาวอเมริกัน)

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

14. “Difference between school and life? In school you are taught a lesson and then given a test. In life, you are given a test that teaches you a lesson.”
-Tom Bodett-

“ชีวิตวัยเรียนและชีวิตจริงแตกต่างกันตรงที่…ชีวิตวัยเรียน เราได้รับการสอนบทเรียนก่อนทำแบบทดสอบ แต่ในชีวิตจริงนั้น เราจะได้ทำแบบทดสอบที่จะสอนบทเรียนให้กับเรา.”
-ทอม โบเด็ท- (นักเขียน, นักจัดรายการวิทยุ ชาวอเมริกัน)

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

15. “The things I want to know are in books; my best friend is the man who’ll get me a book I ain’t read.”
-Abraham Lincoln-
 
“สิ่งที่ฉันต้องการจะรู้ อยู่ในหนังสือ; เพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน คือคนที่จะเอาหนังสือที่ฉันไม่เคยอ่านมาให้”
-อับราฮัม ลินคอร์น- (ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา)

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

16. “If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.”
– Martin Luther King Jr.-
 
“ถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่ง วิ่งไม่ได้ก็เดิน เดินไม่ได้ก็คลาน…ทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้า.”
– ดร. มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์- (นักคิด นักปฏิรูปคนสำคัญของโลก)

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

17. “Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.”
-Thomas Alva Edisons-

“การเป็นอัจฉริยะ ประกอบด้วยแรงบันดาลใจ 1% และหยาดเหงื่ออีก 99%.”
-โทมัส อัลวา เอดิสัน- (นักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกัน ฉายา “พ่อมดแห่งเมนโลพาร์ก”)

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

18. “We keep moving forward, opening new doors, and doing new things, because we’re curious and
curiosity keeps leading us down new paths.”
-Walt Disney-
 
“เราก้าวเดินไปข้างหน้า เปิดประตูบานใหม่ๆ และทำในสิ่งใหม่ๆ เพราะคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากรู้อยากเห็น
และเจ้าความอยากรู้อยากเห็นนี่เองที่นำพาเราไปสู่หนทางใหม่ๆ.”
-วอลท์ ดิสนีย์-(ผู้สร้างผลงานการ์ตูนที่แพร่หลาย และประสบความสำเร็จมากที่สุดของโลก)

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

19. “Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.”
– William Butlet Yeats-
 
“การศึกษามิใช่เรื่องของการเติมน้ำใส่ถัง หากแต่เป็นเรื่องของการจุดไฟ.”
-วิลเลียม บัตเลอร์ เยตส์ -(กวีเอกชาวไอริช)

20 คำคมข้อคิดสะกิดใจ...จากคนดังระดับโลก

20. “What is not started today is never finished tomorrow.”
-Johann Wolfgang von Goethe-

“ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่ง”
-โยฮันน์ วูล์ฟกัง ฟอน เกอเต้- (นักเขียน นักปรัชญา นักสิทธิมนุยชน ชาวเยอรมัน)