เพรียงเรือจัมโบ้ที่หายไปนานกว่า 200 ปี

เชื่อได้เลยว่าในที่นี้หลายคนนั้นมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยาก และไกลตัวของเรามากเกินไป จึงไม่อยากที่จะศึกษาเรื่องราวเหล่านี้เท่าไหร่ แต่เปล่าเลย  วิทยาศาสตร์นั้นอยู่รอบตัวของเราอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่นการหายใจของเรา  ก็คือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ แน่นอนว่าคงไม่มีใครเชื่อว่าวิทยาศาสตร์นั้นทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ จากการศึกษา  และค้นพบ ทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา และเรื่องที่เกิดขึ้นนอกโลก หรือว่าในจักรวาลของเรานั้นเอง ซึ่งเรื่องที่เราจะพูดต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน

หลายสิ่งหลายอย่างที่เกดขึ้นมาบนโลกของเรา และในจักรวาลที่กว่าใหญ่แห่งนี้ แต่ก่อนที่เราจะรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับโลกและจักรวาลนั้น  มันก็ต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาก่อน ดังนั้นแล้วจึงกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเรา และมันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้น การศึกษาหลายสิ่งหลายอย่าง และในวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์  เราเองอาจจะไม่รู้มากก่อน มีเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ และเห็นว่าเป็นการค้นพบที่สร้างความแตกตื่นอย่างมาก เมื่อค้นพบ เพรียงเรือจัมโบ้ที่คาดว่าหายไปจากโลกมนุษย์กว่า 700 ปี

เลยที่เดียว  เจ้าเพรียงเรือหน้าตาดำทะมึน ที่หน้าตาของมันนั้นไม่ค่อยจะรับแขกเท่าไหร่นัก แต่ด้วยความหายากที่เข้าขั้น  ของมันว่าอยากค้นหาในระดับสุดๆ ด้วย  ลักษณะพิเศษที่มีขนาดใหญ่ราว 3 ฟุต เลยที่เดียว และคาดว่าเป็นชนิดที่ไม่เคยมีใครพบเห็น ขนาดที่พอประเมินได้ก็น่าจะเทียบเท่ากับไม้ตีเบสบอล นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นทีมสำรวจ ระบุว่ามันอาศัยที่แถบแอ่งโคลน ในอ่าวประเทศฟิลิปปินส์

ซึ่งเจ้าสิ่งนี้เองมันสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้  จากสิ่งที่มันมีความสัมผัสแบบการอยู่ร่วมกันกับแบคทีเรียที่สามารถเปลี่ยนแบคทีเรีย ให้เป็นอาหารของเพรียงเรือได้  ซึ่งนี้ก็ได้แสดงถึงความละเอียดอ่อนของระบบนิเวศแบบแบบจำเพาะ  สำหรับซากของเพรียงเรือ ที่พวกเรานั้นเคยมีมันถูกค้นพบในปี 1960  หากเปรียบเทียบการค้นพบ ครั้งนี้กับซากที่พบ มันช่างแตกต่างกัน อย่างมาก เพราะการค้นพบ เพรียงเรือที่มีชีวิต เป็นความสมบูรณ์ของอนุกรมวิธานวิทยาที่ ยากที่จะอธิบายได้และเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการหาคำตอบของสิ่งที่ได้ขาดหายไปให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น 

สุดท้ายนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องราวต่างๆ มากมายเกิดขึ้นบนโลกของเรา และในจักรวาลที่กว้างใหญ่แห่งนี้ และแน่นอนว่าในอนาคตนั้น  ยังมีอะไรให้เราไดศึกษากันอีกมากมาย และมันก็ไม่ได้มีเพียงเรื่องนี้ด้วยที่น่าศึกษา เพราะว่ามันยังเรื่องเกี่ยวกับดวงดาว  ที่น่าสนใจ และอีหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนั้นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   sagame