การกำเนิดหินอัคนี

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต สิ่งที่ไม่มีชีวิต หรือแม้แต่ระบบสุริยะของเรายังมี     ต้นกำเนิดหรือการเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้มันเกิดขึ้นมา หินเป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆ ไปโดยมันเป็น  สิ่งที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำ จนบางที่เราไม่ได้มีความสงสัยที่จะอยากรู้เลยว่า หินนั้นที่เราเห็นๆ กันนี้มีการกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร

หินเป็นสิ่งที่เรานำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย หินนั้นแบ่งออกเป็นสามชนิดตามลักษณะของการเกิด ซึ่งมีดังนี้ คือ หินอัคนี หินตะกอน และสุดท้ายหินแปร และในวันนี้เรามาทความรู้จักเกี่ยวกับการกำเนิดของหินอัคนีกันเลยดีกว่า สำหรับหินอัคนีที่เรากำลังจะพูดถึงกันนี้ เกิดจากการเคลื่อนตัวของหินหนืด ภายใต้ชั้นแมนเทอร์ที่อยู่ใต้เปลือกโลกของเรา หินหนืดที่อยู่ภายใต้เปลือกโลกเราจะเรียกว่าแมกมา

และเมื่อเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างเช่น การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ทำให้หินหนืดพุ่งออกมายังผิวโลก หรือแทรกตัวอยู่ตามชั้นหินต่างๆ นั้นเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ลาวา ซึ่งแมกมาหรือลาวาที่เราพูดถึงกันนี้ จะเย็นตัวภายใต้เปลือกโลกหรือภายนอกเปลือกโลก จะจับตัวกันเป็นก่อนแข็งเรียกว่า หินอัคนีนั้นเอง สำหรับหินอัคนีนี้ ก็ยังแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยๆ ได้อีกคือ หินอัคนีแทรกซอน และหินอัคนีพุ หินอัคนีแทรกซอนเกิดจากการที่อุณหภูมิของแมกมาเย็นตัวลงและตกผลึกอย่างช้าๆ เปลือกโลก มีเนื้อผลึกที่หยาบ และจะประกอบด้วยแร่ขนาดใหญ่หลายชนิด

สอดประสานเกาะกันแน่น ส่วนหินอัคนีพุหรือหินภูเขาไฟ เกิดจากอุณหภูมิของลาวาเย็นตัวลงแล้วเกิดผลึกอย่างรวดเร็ว บนพื้นผิวโลกเนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟ เป็นผลที่ทำให้ลาวา ซึ่งจะประกอบได้ด้วยแก๊สเป็นจำนวนมาก จากทีเราได้พูดมาทั้งหมดนี้คงจะทำให้หลายๆ คนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของหินได้ไม่มาก็น้อย แต่นอกจากการกำเนิดของหินอัคนีแล้ว ยังมีหินอีกสองชนิดให้เราได้ศึกษาการกำเนิดของมัน เมื่อได้ศึกษาแล้ว ก็ลองนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับหินอีกสองชนิดมาเทียบกับการเกิดของหินอัคนีดูว่า      มีความแตกต่างหรือความเหมือนกันอย่างไรบ้าง 

อย่างไรก็ตาม สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโลกใบนี้ของเราล้วนแล้วแต่มีต้นกำเนิด    กันทั้งนั้น  เพียงแต่ว่าต้นกำเนิดของสิ่งต่างๆ นั้นมีทีไปที่มาที่แตกต่างกันไป บางอย่างที่แหล่งกำเนิดเหมือนกันแต่ลักษณะอาจะแตกต่างกันก็ได้  และบางที่สิ่งที่มีต้นกำเนิดที่ต่างกันอาจจะมีอะไรที่คล้ายกันมากว่าก็ได้ใครจะไปรู้

 

สนับสนุนโดย.     ufabet สมัครสมาชิก