อนาคตเราจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มากขึ้น

แต่เดิมมนุษย์เรานั้นก่อนจะค้นพบแหล่งพลังงานบนโลกได้นั้นก็ถือว่าต้องใช้เวลายาวนานอยู่ไม่น้อย แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตประจำอยู่นี้ก็เพราะแหล่งพลังงานเหล่านั้นทั้งสิ้น แหล่งพลังงานหรือทรัพยากรเหล่านั้นในตอนแรกก็มีมากจนหลายคนคิดว่ามันคงจะใช้ไม่หมดอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากเป็นในเวลาปัจจุบันนี้เราคงต้องอาจจะคิดใหม่ พลังงานเหล่านั้นอาจจะหมดไปได้ ซึ่งปัจจัยหลักๆเลยคือ มนุษย์ มนุษย์นั้นมีสิ่งมีความต้องการสูง ยิ่งยุคสมัยที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆ ความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้มนุษย์เองก็ยังเป็นผู้ที่ทำลายทรัพยากรเหล่านั้นอีกเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันโลกเรากำลังประสบพบเจอกับปัญหาเหล่านั้นอยู่ด้วย รวมไปถึงประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ชัดว่าในแต่ละประเทศนั้นอยู่ภาวะแออัดของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรบนโลกนั้น จะยิ่งทำให้ทรัพยากรถูกดึงมาใช้เพิ่มมากขึ้นด้วยนั้นเอง ในทางวิทยาศาสตร์เองก็ได้มีการคาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่า ทรัพยากรไหนที่ไม่มีวันหมด ทรัพยากรที่มีวันหมด ซึ่งในทรัพยากรที่มีวันหมด จะต้องรักษาเอาไว้ให้มากที่สุด และหาแหล่งทรัพยากรจากที่ใหม่ และได้มีคิดค้นหาแหล่งพลังงานใหม่นั้นก็คือ ดวงอาทิตย์ การทดลองนี้ยังถือว่าไม่เสร็จสมบูรณ์100%

แต่เชื่อว่าในอนาคตพลังงานจากแสงอาทิตย์จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลายๆด้านทางเทคโนโลยีมากขึ้นอย่าง แผงโซล่าร์เซลล์ จะสามารถเอาชนะแหล่งพลังงานเดิมที่ผลิตจากฟอสซิลได้ ซึ่งแผงโซล่าร์เซลล์นี้จะกลายเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้ โดยนักวิจัยจากทอมสัน ได้ให้ความมั่นใจและแน่ใจว่าเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นและเป็นไปได้อย่างแน่นอน เพราะแผงโซล่าร์เซลล์จะทำการช่วยดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ในวันนั้นฟ้าจะครึ้ม เมฆจะเยอะมากแค่ไหน ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อระบบการทำงาน

รวมไปถึงเรื่องรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะทำให้รถยนต์นั้นไม่ต้องการแก๊สหรือน้ำมัน นวัตกรรมรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ เพียงแค่จอดทิ้งเอาไว้กลางที่แจ้ง ให้แสงแดดตกลงมา ก็เท่ากับว่าเป็นการชาร์ตพลังงานให้กับรถได้ขับเคลื่อนได้ ซึ่งเทคโนโลยียังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ก็ได้มีการคิดค้นและทำการทดลองอยู่อย่างแน่นอน และในอนาคตเองที่วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น เรื่องนวัตกรรมใหม่อย่างแผงโซล่าร์เซลล์ และรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ก็อาจจะสามารถเกิดขึ้นมาได้ให้มนุษย์เรานั้นได้เห็นอย่างแน่นอน อย่างไรแล้วก็คงต้องติดตามกันต่อไป